Poenggivning og tagging

Jobb med forholdet du har til målgruppen din

GetResponse har introdusert poenggivning og tagging som en del av automatisert markedsføring for å hjelpe deg med å bli kjent med kundene og analysere deres vaner og preferanser. Når disse verktøyene brukes hver for seg, kan de hjelpe deg med å segmentere kundene og spore aktiviteten deres. Men når de brukes sammen, gir de deg muligheten til å lage en perfekt kundeprofil og en virkelig skreddersydd automatiseringsprosess.

Poenggivning og tagging

Poenggivning

Med abonnentpoenggivning fra GetResponse kan du spore og vurdere kundenes handlinger og bruke informasjonen du samler til å måle verdien av databasen din.

 • Opprett individuelle abonnentprofiler.

 • Legg til eller trekk fra poeng basert på brukeradferd.

 • Tilordne et valgfritt antall poeng til en spesifikk aktivitet.

 • Bruk poengsummer i abonnentprofilene ved hjelp av API.

 • Mål åpninger, klikk og mange andre brukerhandlinger.

 • Bruk individuelle kundepoengsummer til å bygge tilpassede automatiseringsprosesser.

 • Evaluer verdien av abonnentene dine basert på poengsummene deres.

 • Lag belønningsprogrammer for dine mest verdifulle kunder.

 • Etabler systemer for tidlig varsling for å hjelpe deg med å identifisere kunder som mister interessen.

 • Tilbakestill kundepoengsummene når som helst hvis du vil starte på nytt.

Tagging

Tagging fra GetResponse lar deg gi abonnentene dine forskjellige etiketter. Lag tilpasset og relevant kommunikasjon med databasen din.

 • Tilordne et ubegrenset antall tagger for hver abonnent.

 • Tilordne eller fjerne tagger basert på kundenes handlinger.

 • Søk i og segmenter taggede kontakter for å skape målrettede kampanjer.

 • Design automatiseringsprosesser med tagger som utløser spesifikke oppfølgingshandlinger.

 • Analyser taggene for individuelle kunder og spor aktiviteten deres.

 • Tilordne tagger ved hjelp av API.

 • Fjern tagger manuelt eller automatisk basert på kriteriene du velger.

 • Fjern taggene når som helst for å starte på nytt.

 • Bruk tagging for å skape den samme varemerkeopplevelsen for alle.

Kun 11,80 % av markedsførere bruker poenggivning. Du bør definitivt være en av dem – med brukertagger og brukerpoeng kan du sende svært målrettede e-poster.

Ser du etter flere verktøyer for å utvikle foretaket ditt?