Samtykkefelter

En enklere tilnærming til samtykkeadministrasjon

Et fullt integrert verktøy for samtykkeadministrasjon – for sømløs overholdelse av personvernforordningen og en åpen samtykkepraksis.

Ikke overlat samtykke
til tilfeldighetene.

Nå som personvernforordningen (EUs General Data Protection Regulation (GDPR)) er på plass, er du forpliktet til å ha kontroll på hva kontaktene har gitt samtykke til.

Ved å ta i bruk GetResponses samtykkefelter gir du kontaktene mulighet til å gi samtykke når de registrerer seg, og du vil få en detaljert logg for hvert samtykkefelt du må administrere.

Gjør samtykke til en intuitiv del av registreringsprosessen.

Opprett og administrer
flere samtykkefelter.

Selv om virksomheten din eller kontaktene dine for øyeblikket ikke påvirkes av personvernforordningen, er det en trygg og pålitelig praksis å innhente samtykke fra kontaktene dine og være åpen om hvordan du planlegger å bruke opplysningene deres.

Med samtykkefelter fra GetResponse tar du med hele beskrivelsen av samtykket, og kontakten kan se gjennom og gi samtykke når vedkommende blir en del av listen via et skjema via et nettsted, landingsside eller webinar.

Lær mer om samtykke i henhold til personvernforordningen
Opprett og administrer flere samtykkefelter. Opprett og administrer flere samtykkefelter.

Vær oppmerksom på at det ovenstående eksempelet på et samtykkefelt og beskrivelse bør fylles ut med en tekst som er dekkende for databehandlingen du planlegger å gjennomføre, og at det ikke skal brukes som det er.

Segmenter og reager
automatisk basert
på samtykkestatus.

Finn og lagre grupper av kontakter basert på et spesifikt samtykkefelt og kontaktens samtykkestatus. Du kan enkelt skille mellom kontakter som har gitt samtykke til en spesifikk databehandlingsaktivitet, eller som ikke har tilordnet aktuelt samtykke.

Segmenter og reager automatisk basert på samtykkestatus.

Gjør samtykke til en intuitiv
del av registreringsprosessen.

Legg til aktuelle samtykkefelter i registreringsskjemaer, landingssider og påmeldingsskjemaer for webinarer. Dermed vil potensielle kunder kunne se gjennom retningslinjene dine og gi samtykke når de registrerer seg.

Besøkende på landingssider bør også ha mulighet til å se gjennom informasjonen og gi samtykke når de registrerer seg fra et skjema på siden din.

Gjør samtykke til en intuitiv del av registreringsprosessen.

Denne siden er kun til informasjon. Den skal ikke anses som en erstatning for profesjonell juridisk rådgivning. Du må alltid snakke med advokat eller fagfolk i organisasjonen din som har ansvar for personvern. GetResponse vil ikke i noe tilfelle være ansvarlig for indirekte, direkte eller tilfeldige skader som oppstår som følge av bruk av innhold eller materialer heri.

Ser du etter flere verktøyer for å utvikle foretaket ditt?